Wat is een slimme stad?

authorpic
Wat is een slimme stad?
De laatste paar jaar is het bewustzijn van slimme steden toegenomen. Nu steeds meer mensen naar steden verhuizen, is een groter deel van de bevolking zich bewust van de impact van steden op de wereld.

Naarmate de technologie groeit en meer mensen zich bewust worden van en geïnformeerd zijn over de dingen die technologie hen kan bieden, lijkt het een logische stap dat steden hetzelfde gaan doen. Nu worden steden meer als zelfgegroeide eco-systemen die draaien en werken in harmonie met technologie en menselijke interactie.

In de basis is een slimme stad een stad die verbonden is. Verbonden door gegevens en mensen. Een slimme stad gebruikt haar gegevens om te communiceren met burgers en overheidsdiensten om de efficiëntie van de activiteiten te verbeteren en de kwaliteit van het welzijn van de burgers te verhogen. De sleutel tot slimme steden zijn de verbindingen en de eenheid van functies. Een voorbeeld is het wegennet van een stad. Met een slim wegennet kunnen congestie en verkeersongevallen worden teruggedrongen. Door gebruik te maken van afzonderlijke gegevensbronnen en deze samen te voegen, kan een bestuurder een vrije parkeerplek vinden zonder dat hij hoeft rond te rijden om er een te zoeken. Hij weet ook waar zich ongevallen hebben voorgedaan, zodat hij bepaalde routes kan vermijden. Een ander voorbeeld zijn de straatlantaarns in slimme steden. Straatlantaarns verbruiken veel stroom, omdat ze tussen bepaalde tijden van de nacht altijd aan staan. Maar bij slimme straatverlichting zijn ze uitgerust met sensoren die alleen aangaan als iets de sensor triggert. Dit betekent dat de overtollige energie in andere bronnen kan worden gepompt, zoals sproeiers voor groene zones.

Wat maakt een stad slim?

Om als slimme stad te worden beschouwd, moet een stad gebruik maken van informatietechnologieën zoals kunstmatige intelligentie en data-analyse om de efficiëntie van de stad te verbeteren. Zij moet in contact staan met haar burgers en de overheid door elektronische communicatie en ontwikkeling mogelijk te maken. Zij moet ook innovatief zijn in haar beslissingen en alle aspecten van de stad integreren, zodat de veranderingen in real time kunnen worden doorgevoerd.

Deze dingen worden gerealiseerd via open netwerken in de stad die met elkaar communiceren. Zo kan bijvoorbeeld een vuilnisbak in een straat met een vuilniswagen communiceren dat deze vol is en geleegd moet worden. Sommige huizen kunnen werken met energiezuinige meters die de overheid laten zien hoeveel energie er in bepaalde delen van de stad wordt verbruikt. Een voorbeeld hiervan is te vinden in een stad in Mexico, waar de stroom regelmatig uitviel. De stad ontdekte dat verschillende delen van de stad verschillende hoeveelheden elektriciteit verbruikten. Door meer energie te leveren aan de gebieden die meer verbruikten, konden de stroomonderbrekingen aanzienlijk worden verminderd.

Welke steden zijn slimme steden?

Enkele steden die goed op weg zijn om slim te worden zijn:

  • Singapore - Singapore staat bekend om het hoogste aantal breedband- en smartphone-integraties ter wereld en hun overheidsgegevens zijn open voor het publiek.
  • Londen - Londen gebruikt technologie om verkeersopstoppingen te verminderen en het parkeren in de hele stad te helpen met een APP.
  • Barcelona - Barcelona heeft meer dan honderd projecten in de hele stad en implementeert het internet van dingen op veel gebieden.

Samenvattend kan worden gesteld dat de toekomst van het stadslandschap nu al vorm krijgt. De combinatie van menselijk handelen en technologische vooruitgang helpt het ecosysteem van een stad echt tot leven te brengen, waardoor het leven van de inwoners beter wordt.

Nieuwe blogposts

Read more

Een gratis subsidie scan!

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidies? Laat het ons voor u uitzoeken!