/ PRIVACY

Privacy policy

/ 01

Wie wij zijn

Venture Campus BV met adres Frans De Cortlaan 3 bus 1 2610 Antwerpen België met ondernemingsnummer BE0674611046. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en wanneer wij omgaan met uw persoonsgegevens doen wij dit in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation) en de nationale wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De privacywetgeving verplicht ons om de informatie die wij in deze privacyverklaring verstrekken voor u toegankelijk te maken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke maatregelen wij nemen om uw privacy te beschermen wanneer u gebruik maakt van onze diensten of producten en welke rechten u heeft.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, zijn wij in de meeste gevallen de "voor de verwerking verantwoordelijke". Dit betekent dat wij het doel van en de middelen voor de verwerking bepalen.

Door onze diensten en/of producten af te nemen, stemt u ermee in dat wij bepaalde persoonsgegevens over u kunnen verzamelen en verwerken in overeenstemming met het doel dat in ons privacybeleid wordt beschreven. Wij nodigen u uit deze verklaring zorgvuldig te lezen. U kunt onze privacy coördinator bereiken op privacy@venturecampus.com voor al uw vragen of om uw rechten uit te oefenen. Het is mogelijk dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij verzoeken u daarom de privacyverklaring regelmatig te lezen.

/ 02

Verwerking van uw persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan iedere informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat niet de gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).Wij proberen zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verzamelen om onze doelstellingen te bereiken. Wij voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming die vereist dat de persoonsgegevens die wij over u verwerken:

Alleen worden verzameld voor geldige doeleinden die wij duidelijk aan u hebben uitgelegd. Wettig, eerlijk en transparant worden gebruikt en dus worden gebruikt op een manier die adequaat, relevant en beperkt is tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Nauwkeurig zijn en waar nodig worden bijgewerkt, niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarover wij u hebben geïnformeerd, en veilig worden behandeld.
Wij kunnen u om bepaalde informatie vragen om u in staat te stellen onze goederen of diensten te kopen of te gebruiken. Als wij uw persoonlijke gegevens op een andere manier verkrijgen, zullen wij dit in deze privacyverklaring vermelden. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze privacy coördinator.Meer specifiek zullen wij sommige of alle van de volgende gegevenselementen verzamelen.

BTW-nummer
Bankrekening
Adres bedrijf
Functie bedrijf
Betalingsgeschiedenis
Betalingsgeschiedenis, klant rekening
Datum & tijd
Cookies van derden
Essentiële cookies
Handtekening
Inhoud van correspondentie
Marketing cookies
Naam klant
Telefoonnummer
E-mail gebruik werk
E-mailadres werk

Wij vertrouwen erop dat u ons de juiste informatie verstrekt. Laat het ons weten wanneer gegevens veranderen, zodat wij alle gegevens up-to-date kunnen houden. De verwerking van gegevens moet ons in staat stellen onze diensten en producten te leveren, onze diensten en producten die u ter beschikking staan voortdurend te verbeteren en ze aan uw behoeften aan te passen. Meer specifiek voeren wij de volgende verwerkingen uit:

Prospectie van klanten
Omschrijving: Beheer van prospect informatie
Doel: Communicatie van goederen en diensten aan potentiële klanten
Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen
Bewaartermijn: Alle prospects die niet zijn omgezet in klanten worden na 2 jaar verwijderd
Gegevens worden verwerkt binnen de EU

Communicatie met klanten
Beschrijving: Communicatie met klanten op papier of in elektronische vorm
Doel: Zorgen voor een goede klantenservice
Rechtsgrondslag: Contract
Bewaartermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en/of verjaringstermijnen die relevant zijn voor juridische stappen
De gegevens worden verwerkt binnen de EU

Levering van goederen en/of diensten
Omschrijving: Levering van goederen en/of diensten aan klanten
Doel: Zorgen voor correcte levering van goederen en/of diensten, mogelijk maken van track and trace en terugkoppelingRechtsgrond: Contract
Bewaartermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de wettelijke periode en/of periode die relevant is voor juridische stappen
Gegevens worden verwerkt binnen de EU

Nieuwsbrief / promotie
Beschrijving: Klanten op de hoogte houden van wat het bedrijf te bieden heeft
Doel: Zolang de gebruiker geabonneerd blijft op de nieuwsbriefLegale grondslag: Gerechtvaardigde belangen
Bewaartermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en/of verjaringstermijnen die relevant zijn voor juridische stappen
Gegevens worden verwerkt binnen de EU

Facturering en boekhouding van klanten
Beschrijving: Berekening van verschuldigde vergoedingen of beloningen, verstrekking van facturen en verkrijging van betaling
Doel: Zorgen voor correcte betalingRechtsgrond: Contract
Bewaartermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en/of verjaringstermijnen die relevant zijn voor juridische stappen
Gegevens worden verwerkt binnen de EU

Afspraken met klanten
Beschrijving: Vastleggen van klantafspraken op papier of op de computer
Doel: Beheer van beschikbaarheid / agendaRechtsgrond: Contract
Bewaartermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en/of verjaringstermijnen die relevant zijn voor juridische stappen
Gegevens worden verwerkt binnen de EU

Website van het bedrijf
Beschrijving: Bedrijfswebsite die bezocht kan worden door klanten, prospects en allerlei derden
Doel: klanten en prospects informeren
Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen
Bewaartermijn: Vanaf beëindiging van het contract, bewaring gedurende de verjaringstermijn en/of verjaringstermijnen die relevant zijn voor een rechtszaak
De gegevens worden verwerkt binnen de EU

Als u niet wilt dat uw gegevens worden verwerkt, neem dan contact met ons op, zodat we samen kunnen beoordelen of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is en of het voor u mogelijk is om gebruik te blijven maken van onze goederen en/of diensten.Wij verwerken ook gegevens van leveranciers. Wanneer wij gegevens van onze leveranciers verzamelen, verwerken en opslaan, willen wij er zeker van zijn dat wij alleen gegevens verzamelen, verwerken en opslaan die wij echt nodig hebben en die wij op deze manier mogen verwerken. In onze contacten met onze leveranciers verzamelen, verwerken en bewaren wij gewoonlijk de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer op het werk van de persoon of personen die met ons communiceren.

Wij verzamelen, verwerken en slaan ook het BTW-nummer van onze leveranciers op. Indien wij parkeergelegenheid bieden of voertuigen van onze leveranciers op ons terrein toelaten, kunnen wij het kenteken en de tijdgegevens van het bezoek verzamelen, verwerken en opslaan indien dit om organisatorische of veiligheidsredenen noodzakelijk is. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst.  Wij maken gebruik van beveiligingsmaatregelen die functioneel en technisch in overeenstemming zijn met de beste standaarden in de branche. Wij bewaren de gegevens gedurende de verjaringstermijn en/of verjaringstermijn die relevant is voor een rechtsvordering.

/ 03

Verwerking van persoonsgegevens in uw naam

De specifieke aard van onze relatie maakt het onwaarschijnlijk dat u ons zult toestaan persoonsgegevens van anderen te verwerken. In het uitzonderlijke geval dat dit toch gebeurt, zijn wij de verwerker en bent u de verantwoordelijke voor de verwerking. Wij voeren dan uw instructies uit voor de verwerking, eventuele uitbesteding, het lot van de gegevens bij het einde van de overeenkomst en de eventuele doorgifte van gegevens. Wij zullen dan ook de nodige beveiligingsmaatregelen treffen en u bijstaan bij het nakomen van uw verplichtingen in het kader van de GDPR.

/ 04

Delen van persoonsgegevens

Het is mogelijk dat wij met derden moeten samenwerken om bepaalde diensten of producten te leveren, zoals IT-partners, verzekeringspartners, boekhoudkundige partners, juridische adviseurs. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens met deze partners te delen:

Indien wij uw persoonsgegevens ontvangen van een derde partij die u naar ons verwijst, gaan wij ervan uit dat deze gegevens rechtstreeks van u of met uw toestemming zijn verkregen. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u ons dit onmiddellijk te laten weten.

Indien u bezwaar heeft tegen het delen van uw gegevens, verzoeken wij u contact met ons op te nemen, zodat wij samen kunnen beoordelen of een contractuele relatie tussen ons mogelijk is.

/ 05

Veiligheid & vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen en hebben veiligheidsprocedures ingevoerd om verlies, misbruik of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Deze procedures zijn functioneel en technisch in overeenstemming met de beste normen in de sector.

/ 06

Website and cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies op uw computer worden opgeslagen. Ze helpen om de website gebruiksvriendelijker te maken en uw ervaring te verbeteren. Wanneer u onze website bezoekt, wordt u geïnformeerd over de cookies die we gebruiken en wordt u gevraagd om uw toestemming te geven. Telkens wanneer u onze website bezoekt, zal de webserver ook automatisch uw IP-adres en/of uw domeinnaam verwerken.Wij kunnen links publiceren naar websites die eigendom zijn van en beheerd worden door anderen. Wanneer u op een dergelijke link klikt, wordt u naar een andere website geleid. U dient altijd de privacyverklaring van die andere website te lezen en te begrijpen, aangezien deze kan afwijken van onze privacyverklaring. Indien u niet zeker bent, of niet kunt instemmen met de privacyverklaring, raden wij u aan de betreffende website onmiddellijk te verlaten.

/ 07

Social Media


Als u gebruik maakt van de socialemediafuncties, zoals de knoppen "vind ik leuk" of "delen" die op onze website kunnen staan, of als u onze socialemediapagina bezoekt, wijzen wij u erop dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door het socialemediaplatform. Bij deze verwerking beschouwt de Europese regelgever ons en het socialemediaplatform als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking, wat betekent dat wij gezamenlijk bepalen waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u lezen in deze privacyverklaring. Informatie over de verwerking door het betreffende social media platform kunt u vinden in hun privacyverklaring. Wij verzoeken u de privacyverklaring van het social media platform goed te lezen voordat u de social media items op onze pagina of onze pagina op het social media platform bezoekt.

Wanneer wij een evenement houden, zoals een netwerkevenement, openingsevenement, première, enz., kunnen er fotografen of videografen aanwezig zijn. De foto's en video's die zij maken zijn bedoeld om te worden gebruikt in marketingmateriaal en/of te worden gepubliceerd op onze social media pagina's. Als u niet het hoofdonderwerp van deze materialen bent, is volgens de richtlijn van de gegevensbeschermingsautoriteit uw uitdrukkelijke toestemming onder GDPR niet vereist. Mocht u echter bezwaar hebben tegen het gebruik van materiaal waarin u bent afgebeeld, laat het ons dan weten.

/ 08

Maak gebruik van uw rechten


In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) heeft u het recht om:

Toegang vragen tot uw persoonsgegevens (het recht op toegang van de betrokkene). Dit geeft u de mogelijkheid om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Verzoek om verbetering van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Dit geeft u de mogelijkheid om onvolledige of onnauwkeurige informatie die wij over u hebben te corrigeren.

Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke informatie. Dit geeft u het recht om ons te vragen al uw persoonlijke gegevens te verwijderen wanneer er geen geldige reden is om ze te bewaren. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen als u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking (zie hieronder).

Om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij ons beroepen op ons gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en u zich, vanwege uw bijzondere situatie, op deze basis tegen de verwerking wilt verzetten. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden.

Om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Zo kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten, bijvoorbeeld wanneer u vragen hebt over de juistheid van de gegevens of de reden voor de verwerking.

Uw toestemming voor verwerking te allen tijde in te trekken.

Niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd.

Uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm en ze te laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke.

In sommige gevallen moeten wij u om meer specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat uw recht op toegang tot informatie (of de uitoefening van een van uw andere rechten) naar behoren wordt uitgeoefend. Wij ondernemen deze actie om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie niet wordt bekendgemaakt aan een andere persoon dan uzelf of een andere persoon die niet gerechtigd is om deze te ontvangen. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze privacycoördinator op privacy@venturecampus.com of op het adres van het bedrijf:  

Venture Campus BV
Frans De Cortlaan 3 bus 1
2610 Antwerpen Belgium

/ 09

Gegevensbeschermingsautoriteit


Any complaint or comment can be addressed to the data protection authority at the following address: Data Protection Authority  
Drukpersstraat 35, 1000 Brussels http://gegevensbeschermingsautoriteit.be