Essentiële cloudbeveiliging

authorpic
Essentiële cloudbeveiliging
Over de hele wereld worden cloud toepassingen zoals cloud computing en virtuele machines (VM) door tal van bedrijven en organisaties gebruikt. De beveiliging van dergelijke technologieën moet grondig worden gepland en het gebruik moet vanaf de opstart veilig worden gemaakt. Zonder beveiliging zouden gebruikers van de cloud het slachtoffer kunnen worden van cyberaanvallen en cybercriminaliteit.

Wat betekent cloudbeveiliging?

Cloudbeveiliging wordt beschouwd als een subdomein van cyberbeveiliging want het heeft alleen betrekking tot de cloudomgeving. De focus bij cloudbeveiliging ligt bij de bescherming en beveiliging van cloud computing en de data/systemen die bij cloud computing worden gebruikt. Zowel de gebruikers als de aanbieders van cloud computing hebben hier baat bij. Dit betekent dat de cloud langs beide kanten, de gebruikers en de aanbieders, continu veilig moet worden gehouden. Cloudbeveiliging is samengevat de overkoepelende term die alle IT-infrastructuur, -methoden en -praktijken omvat die de gezondheid en veiligheid van de cloudomgeving in stand houden.  

Wat moet beveiligd worden?

Cloud computing omvat meerdere technologieën die allemaal samenwerken om de cloud-omgeving te vormen waar particulieren en bedrijven op kunnen vertrouwen. Deze technologieën staan met elkaar verbonden en het geheel vormt de cloudinfrastructuur. De beveiliging van de cloud is daarom van cruciaal belang, om al deze technologieën te beschermen. Zo variëren deze technologieën van hardware en fysieke netwerken tot de individuele computers waarmee mensen werken. Het omvat ook de data, applicatiearchitectuur, besturingssystemen, dataservers en virtuele machines. Elk element dat deel uitmaakt van de cloud-omgeving moet veilig worden beheerd, regelmatig worden bijgewerkt en te allen tijde worden beschermd.  

Hoe werkt cloudbeveiliging?

Cloudbeveiliging werkt vrijwel op dezelfde manier als andere vormen van cyberbeveiliging. Cloudoplossingen moeten nog steeds op dezelfde manieren worden beveiligd als andere digitale technologiën. Dit betekent dat de data, toegang en controle de belangrijkste aspecten vormen die beschermd moeten worden in cloudsystemen. Een van de belangrijkste doelstellingen van cloudbeveiliging is de data te beschermen tegen inbreuken van buitenaf en ervoor te zorgen dat menselijke fouten beperkt blijven. Databeveiliging in de cloud is gebaseerd op het beperken van toegang van mensen tot bepaalde delen en aspecten van de cloudomgeving. Verder worden ook tools gebruikt die data kunnen versleutelen en barrières kunnen opwerpen om gevoelige bedrijfsactiviteiten te beschermen. Sommige beveiligingsoplossingen hebben ook identiteitsbeheer geïmplementeerd, wat betekent dat alleen mensen met de juiste toestemming toegang krijgen tot de cloud. Aanbieders van cloudoplossingen moeten het voorkomen en managen van bedreigingen prioriteit geven zodat cyberaanvallen beperkt kunnen worden of zelfs gestopt worden voordat ze een probleem vormen.  

Waarom is het belangrijk?

Of het nu gaat om je voordeur ’s nachts op slot te doen, of het updaten van je apparaten met de nieuwste software, beveiliging is altijd belangrijk. Het is iets wat we allemaal doen. Hetzelfde geldt voor cloud computing. Het maakt niet uit of de cloud die je bedrijf gebruikt nu privé, publiek of een combinatie van beide is, er zijn nog steeds veel aspecten die moeten worden beveiligd, want een cyberaanval kan elk moment plaatsvinden en je zakelijke of persoonlijke gegevens aantasten.  

Conclusie

Het migreren van data naar de cloud is waarschijnlijk iets onvermijdelijk, ongeacht de grootte van je onderneming. Dit brengt de noodzaak met zich mee om de veiligheid van al je digitale bedrijfsmiddelen te waarborgen. Zoals bij de meeste digitale technologieën staat beveiliging voorop, en moet worden bekeken met de individuele beveiligingsbehoeften als startpunt.

Nieuwe blogposts

Read more

Een gratis subsidie scan!

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidies? Laat het ons voor u uitzoeken!