Hybrid cloud

authorpic
Hybrid cloud
Binnen de cloud computing-omgeving zijn er veel opties waar een organisatie uit kan kiezen. Deze opties hoeven niet hetzelfde type cloudimplementatie met zich mee te brengen. Soms is het beste gebruik van cloud computing-infrastructuur het gebruik van twee verschillende methoden.

Wat betekent het?

Hybride cloud betekent in de eenvoudigste bewoordingen het gebruik van verschillende soorten cloudcomputing binnen één organisatie. Verschillende cloudopties, zoals privé en openbaar, bieden verschillende tools en voordelen die een organisatie in hun voordeel kan gebruiken. Bij hybride cloudimplementaties kiest het bedrijf meestal voor één vorm van public cloud-implementatie en één vorm van private cloud-implementatie. Dat betekent dat ze elke cloudcomputingmethode voor zijn voordelen kunnen gebruiken en hopelijk de problemen tenietdoen die kunnen optreden bij het gebruik van slechts één type cloudcomputingmethode. Dit is vooral handig voor bedrijven die zowel over gevoelige als openbaar beschikbare gegevens beschikken. Ze zouden hun private cloud kunnen gebruiken voor hun gevoelige en vertrouwelijke data en de publieke cloud voor andere, minder private data.

Hoe maak je gebruik van de hybride cloud?

Door gebruik te maken van hybride cloudcomputing heeft een organisatie meer macht en controle over hun data. Ze kunnen het zo organiseren dat ongewenste aanvallen op de beveiliging worden voorkomen en hun gegevens worden beschermd, terwijl er tegelijkertijd ruimte blijft voor opschaling. Het is erg belangrijk voor bedrijven die projectmatig werken en voor bepaalde projecten wat extra rekenkracht nodig hebben. Met een hybride cloud kan het bedrijf een openbare cloud gebruiken om hun activiteiten en rekenkracht op te schalen, terwijl hun belangrijke en interne gegevens veilig worden bewaard in hun privécloud. Als geld een probleem is, kan deze stijl van cloudcomputing het bedrijf ook helpen om zich geen zorgen te maken over het uitbreiden van hun servers of hardware voor projecten, en dat gewoon over te laten aan de providers van hun openbare cloud. Wat hybride cloud een hybride cloudimplementatie maakt, is wanneer deze afzonderlijke clouds in dezelfde organisatie worden samengevoegd.

De voor- en nadelen van hybride clouds

De voordelen van een hybride cloudbenadering van computing zijn de flexibiliteit die het het bedrijf biedt. Door veel verschillende cloud computing-benaderingen te gebruiken, kan een organisatie veel verschillende taken uitvoeren die ze moeten uitvoeren met de juiste tools die ze nodig hebben. Dat gezegd hebbende, is een groot nadeel van hybride cloudimplementatie het volgen van gegevens en het bijhouden van de beveiliging en welke gegevens waar worden opgeslagen.

Typen hybride cloudimplementatie

Er zijn verschillende hybride cloudimplementaties die een organisatie kan gebruiken, maar ze volgen allemaal dezelfde algemene regel, namelijk dat de organisatie twee of meer cloudarchitecturen gebruikt dient te gebruiken om aan hun behoeften te voldoen. Dit kan in de combinatie van twee of meer private clouds, twee of meer public clouds of één van elk type cloud. Er is geen bovengrens voor het aantal clouds dat een bedrijf kan gebruiken voor hun zakelijke behoeften, maar het is algemeen bekend dat er geen echte behoefte is aan meervoudige cloudarchitectuur wanneer het bedrijf relatief klein is. Het volstaat te zeggen dat hoe groter de organisatie, hoe sterker de behoefte aan meer cloudimplementaties voor verschillende taken binnen dat bedrijf.

Conclusie

Wanneer een bedrijf toegang heeft tot en gebruik maakt van twee of meer soorten cloudimplementatie, gebruiken ze een hybride cloud. De sleutel hierbij is de verbinding tussen de afzonderlijke clouds binnen dezelfde organisatie. Dit heeft veel voordelen en kan organisaties echt ten goede komen, maar het heeft ook enkele nadelen. Hoe dan ook, hoe meer een organisatie weet over hun opties, hoe beter ze voorbereid zal zijn op de toekomst.

Nieuwe blogposts

Read more

Een gratis subsidie scan!

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidies? Laat het ons voor u uitzoeken!