Virtual Reality om medische studenten op te leiden

authorpic
Virtual Reality om medische studenten op te leiden
Allereerst, wat is virtual reality?

Net als augmented reality, waarover we hier hebben geschreven, is virtual reality een computergegenereerde simulatie waarbij mensen kunnen interageren met objecten. De huidige technologie maakt gebruik van headsets en handcontrollers die de illusie geven dat je je in de echte wereld bevindt. Je kunt je verplaatsen, rondkijken en interageren met dingen uit de virtuele realiteit waarin je speelt.

Virtuele realiteit kan elke situatie die kan worden geprogrammeerd, echt en toegankelijk laten aanvoelen. De eerste doorbraak kwam er in 1966 met de eerste vluchtsimulator. Deze technologie werd aangepast voor militaire piloten om te oefenen met vliegtuigen voordat ze het luchtruim kozen. Kort daarna begonnen veel bedrijven te werken aan allerlei soorten VR-simulatoren en aan de integratie van virtual reality in games.
Op dit moment lijkt virtual reality niet veel meer dan een interactief spel. Sommigen zouden zo ver gaan te geloven dat het geen toepassing heeft buiten de game-industrie. Dat deze technologie alleen werkt in onrealistische sferen en gewoon niet kan worden aangepast voor alledaags functioneel gebruik. Maar er zijn gevallen bekend waarin VR-gaming is gebruikt voor soldaten die lijden aan PTSS, waarbij het spel hen in staat stelt om met PTSS om te gaan door middel van blootstellingsmethoden. Er zijn ook medische toepassingen voor deze technologie. Hieronder gaan we dieper in op hoe VR-technologie medische studenten kan helpen efficiënter te trainen.
Hoe verhoudt VR zich tot het opleiden van medische studenten?

Virtuele realiteit kent vele toepassingen, van onderzoek tot psychiatrie. Het heeft de potentie om coassistenten geneeskunde daadwerkelijk te helpen de vaardigheden te leren die nodig zijn voor veel procedures die zij zullen moeten uitvoeren wanneer zij zijn afgestudeerd. Momenteel wordt het voor studenten geneeskunde steeds moeilijker om veel van de operaties of eenvoudige handelingen te leren en uit te voeren die zij moeten doen wanneer zij eenmaal volledig gekwalificeerd zijn. Momenteel leren studenten geneeskunde door naar hun leraren te kijken en de handelingen dan misschien een of twee keer tijdens hun opleiding uit te voeren. Vaak komen zij echter tijdens hun opleiding niet in aanraking met bepaalde procedures. Dit betekent dat zij in het wilde weg moeten leren wanneer zij na hun afstuderen onbekende handelingen tegenkomen. Dit maakt hun leven veel moeilijker en voegt extra stress toe die zij gewoon niet nodig hebben.

Virtual reality zou medische studenten in staat stellen alle procedures die zij nodig hebben, talloze malen te leren in een gecontroleerde en veilige omgeving. Het biedt hun zelfs de mogelijkheid om andere zachte vaardigheden te leren, waaronder communicatie met hun patiënten.
Children's hospital los Angeles gebruikt VR om medisch personeel op te leiden voor pediatrische zorg. Ze maken van de virtuele realiteit een hoog stressniveau en laten de studenten de procedures meerdere keren oefenen. Dit betekent dat wanneer de werkelijke situatie zich in het echt voordoet, de studenten er sneller en rustiger mee om kunnen gaan. Virtual Reality kan medische studenten die angstig of nerveus zijn voor bepaalde procedures echt helpen. De herhaling van de programma's betekent dat zij zo vaak kunnen oefenen als nodig is totdat zij de vaardigheden onder de knie hebben.

Dit is slechts één aspect van de potentiële virtual reality-opleiding voor studenten geneeskunde. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt en meer ziekenhuizen en leercentra zich bewust worden van deze technologie en er gebruik van kunnen maken, zal de toekomst van de medische industrie drastisch veranderen. Niet langer zal virtual reality voorbehouden zijn aan gamers, maar kan het worden aangepast voor toepassingen in het echte leven die niet alleen een revolutie teweeg zullen brengen in de medische industrie, maar ook duizenden levens zullen redden.

Nieuwe blogposts

Read more

Een gratis subsidie scan!

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidies? Laat het ons voor u uitzoeken!