Het belang van ethische AI

authorpic
Het belang van ethische AI
Nu de ontwikkeling van kunstmatige intelligente systemen en producten het landschap van het moderne leven verandert, moet de ethiek achter deze technologieën nader worden bekeken.

Hoewel de kans dat door AI aangedreven technologieën echte menselijke reacties en een echt menselijk bewustzijn ontwikkelen nog tientallen jaren verwijderd is, moeten de mensen achter dergelijke technologie nog steeds nadenken over de ethische implicaties. Dit wil niet zeggen dat de mensheid op een dag tot slaaf gemaakt zal worden door de technologie die we gecreëerd hebben. Het belang zit hem in de inherente vooroordelen die de mensen achter de technologie nog steeds hebben. Ethische AI is iets dat voortdurend aandacht verdient naarmate de digitale wereld evolueert, maar wat houdt dat precies in?

Wat is precies ethiek in AI

Ethiek in AI, ook wel robotethiek genoemd, komt neer op de algoritmen die echte kunstmatige intelligentie creëren. De sleutel hier is de persoon achter deze algoritmen die AI-systemen maken. Als een algoritme geen aandacht heeft besteed aan bepaalde details, bestaat de kans dat het algoritme de verkeerde resultaten produceert. Naarmate algoritmen technisch complexer worden, is een van de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden de menselijke stempel op die algoritmen. Vooringenomenheid bij AI heeft altijd te maken met de keuzes die de ontwikkelaars en onderzoekers maken. Dit wil niet zeggen dat zij ethisch gebrekkig zijn, maar de manier waarop zij gegevens aan de machines presenteren, kan ethisch dubbelzinnige resultaten opleveren.

Neem het voorbeeld van een eenvoudige chatbot op een website. Als de mensen achter de natuurlijke taalverwerking van de chatbot allemaal dezelfde taal spraken en dezelfde achtergrond hadden, zou de chatbot van nature meer geneigd zijn te "denken" zoals de mensen die hem hebben ontwikkeld. Als iemand met een andere achtergrond de technologie zou gebruiken, zouden er problemen kunnen ontstaan, omdat de chatbot niet getraind is om rekening te houden met andere achtergronden of lexicale communicatiemethoden. Dit is niet het probleem van de AI zelf, maar van de fundamentele menselijke ervaring die is ingeperkt door de strakke parameters van de AI-algoritmen.

Waarom we moeten nadenken over ethiek in AI

Meer vertrouwen op AI in alledaagse situaties betekent dat de algoritmen die aan AI ten grondslag liggen, het welzijn van de mens voorop moeten stellen. Naarmate we de wereld binnentreden waarin AI alleen en in vrijheid beslissingen neemt, wordt het steeds belangrijker dat AI ons kan beschermen in plaats van ons te vernietigen. Als we AI en het digitale landschap willen vertrouwen, moet het samenwerken met mensen. Bij robotethiek ligt de nadruk vaak op de resulterende acties van de AI. Maar de ontwikkelaars en hun inherente vooroordelen moeten ook moreel worden beoordeeld, aangezien zij het "brein" achter de AI-technologie zijn. Deze kwestie komt vaak aan de orde wanneer oorlog en technologie met elkaar verbonden zijn. Het moet voor een AI intrinsiek duidelijk zijn dat het schaden van mensen tegen alle programmering is.

Maar de ethiek van AI gaat verder dan de ontwikkelaars die de algoritmen schrijven. Het is niet alleen een morele kwestie van goed en kwaad. Er is discussie over het gebruik van AI in menselijke functies zoals therapie, maatschappelijk werk en zelfs politiewerk. Dit is waar het dubbelzinnig wordt en vragen zoals empathie in het spel komen. Kunnen functies die op empathie berusten aan AI worden gegeven? Kunnen we robots en AI de creativiteit van empathie bijbrengen? En zo ja, kan dat nadelige gevolgen hebben? Een groot deel van empathie komt voort uit de ervaringen die een mens in zijn leven opdoet, het komt voort uit intuïtie. Dit zijn twee eigenschappen die jaren vergen om in een mens te ontwikkelen en te vertrouwen. De grote vraag blijft dus of we genoeg gegevens hebben om dit aan AI te leren.

Nieuwe blogposts

Read more

Een gratis subsidie scan!

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidies? Laat het ons voor u uitzoeken!