Supersnelheid en duurzaam reizen

authorpic
Supersnelheid en duurzaam reizen
de wereld op een duurzame en veilige manier verenigen.

Het concept van supersonische vliegtuigen isniets nieuws, ze werden begin deze eeuw gecreëerd en hebben zelfs een tijdjegewerkt in het jaar 2000. De naam Concorde hebben de meeste mensen eerder gehoord.Hoewel de Concorde veel te bieden had, maakten enkele grote problemen bij hetbouwen van de vliegtuigen hem uiteindelijk onrendabel. Sindsdien is er deafgelopen twee decennia geen ander supersonisch vliegtuig meer geproduceerd.Maar dit is nu aan het veranderen. Het bedrijf Boom supersonic heeft non stopgewerkt om een ​​moderne, betere versie van een supersonische vlucht teproduceren, die op het punt staat van de grond te komen en de geschiedenis teveranderen.

Wat spannender is aan dit nieuws, zijn de zakendie het bedrijf ondertussen mee onderzoekt – namelijk manieren om dit soortreizen duurzaam te maken, zonder enige uitstoot. In deze tijd wordt de dreigingvan het broeikaseffect en klimaatverandering elk jaar meer en meer duidelijk,en vliegreizen dragen hier hun steentje aan bij. Een gemiddelde vlucht op eenBoeing 737 produceert zo'n 90 kg CO2 per uur. Dat getal kan drastisch wordenverlaagd, of zelfs volledig worden geëlimineerd, met de supersonischevliegtuigen en is iets om naar uit te kijken.  

Wie isBoom Supersonic?

Boom Technology, op de markt beter bekend alsBoom Supersonic, is een van de drie grote bedrijven die werken aan de ontwikkelingvan supersonische vliegtuigen. Het is een relatief nieuw bedrijf dat in 2014werd opgericht in Denver, Colorado (US). Sinds de oprichting heeft het bedrijfverschillende investeringen ontvangen van durfkapitaalfondsen om hun doel tebereiken, namelijk het creëren van het eerste supersonische passagiersvliegtuigzonder uitstoot.

Het bedrijf heeft aan twee verschillendevliegtuigen gewerkt met behulp van supersonische technologie die vergelijkbaaris met die van Concorde. Het eerste vliegtuig wordt de Boom XB-1 genoemd, in devolksmond de 'Baby Boom'. Het is in ontwikkeling sinds 2016 en was gepland omal te vliegen in 2017, maar verschillende factoren maakten dit onmogelijk. Denieuwe testvluchten staan ​​gepland voor eind 2021 of begin 2022. Het vliegtuigzal naar verwachting 55 passagiers kunnen vervoeren en zal als test wordengebruikt om de ontwikkeling van het Boom Overture-vliegtuig te ondersteunen. DeBoom Overture wordt naar verwachting 's werelds snelste en meest duurzamevliegtuig ooit. Begin juni sloot United Airlines een deal met Boom Supersonicom 15 Overture-vliegtuigen aan te kopen, waarmee ze de eerste commerciëleluchtvaartmaatschappij waren die een dergelijke deal sloot.  

Wiezijn United Airlines?

United Airlines is een al lang bestaandbedrijf, opgericht in 1926. Het heeft acht hubs over de hele wereld, eenvlootgrootte van 834 vliegtuigen en vliegt naar ongeveer 342 bestemmingen overde hele wereld. Daarnaast is het de op twee na grootste luchtvaartmaatschappij.

Wat betekentdeze samenwerking?

Deze deal is de eerste in zijn soort en is vanbijzonder belang, omdat het de eerste keer in de geschiedenis is dat eenovereenkomst is gesloten om supersonische vliegreizen zonder koolstofdioxidemogelijk te maken. Dat betekent dat de hele wereld aanzienlijk kleiner entoegankelijker kan worden. De twee bedrijven delen hetzelfde ethos en dezelfdedoelstellingen voor de toekomst: de wereld op een duurzame en veilige manierverenigen.

Nieuwe blogposts

Read more

Een gratis subsidie scan!

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidies? Laat het ons voor u uitzoeken!