Industrie 5.0 en daarna - wat heeft de toekomst in petto?

authorpic
Industrie 5.0 en daarna - wat heeft de toekomst in petto?
De sleutel tot industrie 5.0 is dat het voortbouwt op de technologie die we in industrie 4.0 hebben ontwikkeld en onder de knie hebben. In zekere zin voegt industrie 5.0 een extra smaakmakend ingrediënt toe aan een reeds bestaand recept.

Industrie 5.0 en daarna -wat heeft de toekomst in petto?

Industrie 4.0 lijkt zorecent te zijn, maar toch wacht versie 5.0 om zijn intrede te maken en alles teveranderen. Je vraagt je misschien af waarom? Wat kan er nog meer worden gedaanom de prestaties in de industrie te verbeteren en de productiviteit teverhogen? Wat zal industrie 5.0 met zich meebrengen dat groter en beter is danindustrie 4.0 , of is het gewoonweg een buzzword dat bedrijven gebruiken omorigineel over te komen?

Welnu, de waarheid is dat,hoewel industrie 4 een enorm positieve impact heeft gehad op de wereld om onsheen, het gebrekkig is en er nog steeds een grote ruimte voor verbetering is. Desamenwerking tussen robots en mensen heeft zijn hoogste potentieel nog nietbereikt. Industrie 4.0 heeft zich volledig gefocust op robots engeautomatiseerde technologie en zette in op het benutten van gegevens,kunstmatige intelligentie en machine learning. Industrie 4.0 richt zich vooralop de ontwikkeling van deze technologieën, maar het is vergeten dat hetmenselijke geven nog steeds van een toegevoegde waarde kan zijn. Enterindustrie 5.0!

Industrie 5.0 is geennieuwe industriële revolutie

Door de geschiedenis heenzijn er veel industriële revoluties geweest waarbij enorme technologischesprongen de wereld om ons heen hebben veranderd. Dit is de essentie van eenindustriële revolutie, nieuwe technologie verandert namelijk alles. Industrie 5.0moet eerder gezien worden als een versie 4.2, waarin de technologie niet metopmerkelijke sprongen vooruit zal gaan, maar eerder rustig aan te werk gaat. Deimpact van industrie 5.0 zal dus in mindere wijze opgemerkt worden.

Dus, wat is nu hetverschil?

Bij industrie 4.0 hebbenwe de kracht van kunstmatige intelligentie, machine learning en big datagebruikt om de kracht van machines over mensen te benutten. Industrie 4.0 wasvoor ons een manier om deze technologieën te gebruiken om alledaagse taken teautomatiseren en de efficiëntie te verbeteren, maar het menselijke element isenigszins over het hoofd gezien. Dat is waar industrie 5.0 in beeld komt. Metindustrie 5.0 willen we de mens weer toevoegen aan de mix.

Op dit moment zijn robotsen technologie de belangrijkste bronnen van intelligentie en staat de mens eenbeetje aan de zijlijn. Dit is de grootste wijziging ten opzichte van industrie5.0 , waar de belangrijkste intelligentie factoren teruggegeven worden aan onsallen, de mens. Kortweg, zal industrie 5.0 alle mechanische, alledaagse,hersenloze taken aan de machines toekennen en de creatieve, intelligente eninteressante taken aan mensen overlaten. Het geeft ons ruimte om ons teconcentreren op de belangrijke dingen die het bedrijfsleven beïnvloeden - demenselijke kant.

Wat heeft de toekomst inpetto?

Industrie 5.0 zal in staatzijn om de manier waarop we technologie gebruiken, te veranderen zodat de mensnog steeds een waardevolle rol in de samenleving zal hebben. Industrie 5.0 zalde kloof tussen technologie en mens overbruggen en de samenwerking waardevollerdan ooit maken.

Nieuwe blogposts

Read more

Een gratis subsidie scan!

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidies? Laat het ons voor u uitzoeken!