Zou de Hardt Hyperloop vliegtuigen kunnen vervangen?

authorpic
Zou de Hardt Hyperloop vliegtuigen kunnen vervangen?
Veel bedrijven in de transportsector hebben gehoord van het Hyperloop-concept dat Elon Musk in 2013 voor het eerst introduceerde.

Sindsdien hebben al deze bedrijven zich ingezet om het concept te verwezenlijken. Veel bedrijven, zoals Virgin group, TransPod en DGWHyperloop, hebben speciale teams opgericht die zich richten op de ontwikkeling van de technologie van de Hyperloop, zodat het een levensvatbare vorm van vervoer kan worden. Hoewel Musk de technologie heeft bestempeld als de vijfde vorm van vervoer, stellen sommigen dat deze in feite vervoer zoals hogesnelheidstreinen en zelfs vliegtuigen zou kunnen vervangen. Dit is vooral belangrijk omdat de wereld op het gebied van openbaar vervoer evolueert naar een meer duurzame en milieuverantwoorde visie.

Een ander interessant aspect van de technologie die Musk heeft geschetst, is hoe de Hyperloop de normale wijze van vervoer op Mars zou kunnen worden. Hier op aarde moet de Hyperloop in buizen met lage druk lopen, zodat de pods met minimale luchtdruk kunnen reizen. Op Mars, waar de atmosfeer drastisch verschilt van die op aarde, hoeven de pods niet door de buizen te reizen. Dit betekent dat de Hyperloop op Mars gewoon over rails zou rijden, net zoals treinen en monorails op aarde.

Terug op aarde maakt een bedrijf in Europa furore met hun baanbrekende werk met de Hyperloop-technologie. De firma Hardt is een team van over de hele wereld dat is samengekomen om het Hyperloop-concept tot een zeer waarschijnlijke realiteit te maken.

Wie zijn Hardt?

Hardt is goed op weg om als eerste bedrijf in Europa het eerste werkende Hyperloop-systeem in heel Europa te realiseren. Ze hebben grote plannen voor de toekomst, waarin ze in detail beschrijven hoe het systeem in staat zal zijn om alle grote steden in Europa met elkaar te verbinden. Het bedrijf won in 2017 een Hyperloop-competitie en heeft sindsdien verschillende financieringsrondes gewonnen. Ze werken nauw samen met Europese regeringen en leiders uit de transportsector in heel Europa. In 2019 was het Hardt-team het eerste bedrijf ter wereld dat een hogesnelheidstestfaciliteit voor de Hyperloop creëerde. En daar blijft het niet bij, ze hebben grote plannen voor de toekomst van de Hyperloop met een Europees Hyperloop Centrum in 2022. Hardt voorziet dat in 2050 12,5 miljoen mensen gebruik zullen maken van het Hyperloop-systeem in Europa.

En dat niet alleen, de Hardt-groep is er ook in geslaagd een aanpassing van de technologie te bedenken waardoor de pods van rijstrook kunnen veranderen. Deze technologie is een echte spelbreker omdat de pods hierdoor van de ene baan naar de andere kunnen veranderen, wat de deuren opent naar meer Hyperloops die in heel Europa en de wereld worden aangesloten. Hardt is momenteel het enige bedrijf dat over deze technologie voor het wisselen van rijstrook beschikt.

Hoe het beter is dan vliegtuigen

In zijn meest basale vorm is de Hyperloop een vliegtuig in een buis op de grond. Het idee achter de technologie is om de lage luchtdruk na te bootsen waarvan vliegtuigen profiteren, zodat ze supersonische snelheden kunnen bereiken. Volgens sommige studies en theoretische berekeningen zou de Hyperloop zelfs sneller kunnen zijn dan vliegtuigen, tegen een fractie van de energie die nodig is om hem te laten werken. Dit betekent dat de Hyperloop de potentie heeft om sneller, veiliger en beter voor het milieu te zijn dan vliegtuigen. Dit soort technologie zal de manier waarop we reizen zien veranderen en kan heel Europa echt samenbrengen.

Wat komt er nu?

Hardt is van plan om de eerste commerciële Hyperloop-lijn operationeel te hebben in 2028, dus hou deze ruimte in de gaten!

Nieuwe blogposts

Read more

Een gratis subsidie scan!

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidies? Laat het ons voor u uitzoeken!