België vierde in Europees innovatiescorebord

authorpic
België vierde in Europees innovatiescorebord
Sinds 2014 publiceert de Europese Commissie elk jaar twee documenten waarin het innovatievermogen van Europese landen en regio's wordt geanalyseerd.

Het Europese innovatiescorebord en het regionale innovatiescorebord brengen beide landen en regio's met het hoogste innovatieniveau voor het voetlicht en worden vervolgens op basis van dit innovatieniveau gerangschikt. Het scorebord richt zich op landen in de Europese Unie en andere Europese landen die een of ander innovatietraject hebben. Het biedt een vergelijking tussen landen en vergelijkt deze landen ook op wereldschaal. Het scorebord is bedoeld om de aandacht te vestigen op gebieden waar landen zich kunnen verbeteren en laat zien waar reeds verbeteringen plaatsvinden.

België staat dit jaar op de vierde plaats van het Europese innovatiescorebord, dat het land in de categorie Innovatieve koplopers plaatst. Dit is de hoogste groep van het innovatiescorebord en plaatst België net onder respectievelijk Zweden, Finland en Denemarken. Om deze rangschikking te krijgen, hebben deze landen aangetoond dat zij over bovengemiddelde innovatiestrategieën en -prestaties in Europa beschikken en België heeft een verbetering van tussen 15 en 25 procentpunten. Dit toont aan hoe de gezamenlijke inspanningen in het hele land hun vruchten hebben afgeworpen en het land in staat hebben gesteld leider te worden op het gebied van Europese innovatie. Bovendien heeft het Vlaams Gewest ook geschiedenis geschreven met zijn 27e plaats op 240 regio's, waardoor ook deze regio een innovatieleider is geworden.

Wat is de EIS?

Het Europees innovatiescorebord, bekend als de EIS, is een jaarlijks overzicht en analyse van de landen in Europa. Het verzamelt informatie over deze landen en vergelijkt ze met elkaar, met de rest van de wereld en met vorige edities van het onderzoek. De EIS wordt gebruikt als een instrument om na te gaan welke landen in Europa uitblinken op het gebied van innovatie en welke ontwikkelingen en verbeteringen elk jaar worden doorgevoerd. Het is een manier om ervoor te zorgen dat Europa op koers ligt om de innovatiedoelstellingen te halen en op wereldschaal concurrerend te blijven. Het kan laten zien welke landen met de recente vooruitgang sneller vooruitgaan en welke landen baat zouden kunnen hebben bij meer investeringen in innovatie.

Elk land krijgt elk jaar een score en op basis van die scores worden ze in een van de vier categorieën ingedeeld. De categorieën zijn: Innovatieleiders, Sterke innovatoren, Matige innovatoren en Opkomende innovatoren.

Wat de RIS is

Net als het Europese innovatiescorebord verzamelt het regionale innovatiescorebord (RIS) gegevens over verschillende regio's in Europa. Vervolgens worden de verzamelde gegevens gebruikt om de regio's in verschillende groepen in te delen. Het RIS gebruikt gegevens van 240 regio's in heel Europa en vergelijkt de regio's in categorieën zoals digitale competentie, innovatieniveau en naleving van de Europese emissiedoelstellingen. Uit de resultaten van dit jaar blijkt dat 225 van de 240 geanalyseerde regio's hun innovatieprestaties hebben verbeterd en dat de regio's met de hoogste innovatieniveaus doorgaans ook in de landen met de hoogste rangschikking te vinden zijn.

Uit de resultaten van dit jaar blijkt dat innovatieve regio's en landen zich over het algemeen in dezelfde gebieden van Europa groeperen. Dit blijkt uit het feit dat Stockholm de hoogst genoteerde regio is en Zweden het hoogst genoteerde land. Bovendien is de op een na hoogst genoteerde regio Etelä-Suomen, dat in Finland ligt, het op een na best genoteerde land.

Wat betekent dit voor België?

Deze resultaten zijn zeker iets om trots op te zijn en tonen aan hoe ver een land kan komen met de juiste motivatie en financiering. Innovatie is iets waar België al jaren aan werkt en het zal zeker in deze positieve richting doorgaan, wat het land naar een betere toekomst zal leiden.

Nieuwe blogposts

Read more

Een gratis subsidie scan!

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidies? Laat het ons voor u uitzoeken!