Een distruptieve innovatie

authorpic
Een distruptieve innovatie
Er zijn drie soorten innovatie: productinnovatie, procesinnovatie en diensteninnovatie. Daarna zijn er drie innovatieniveaus: incrementele innovatie, radicale innovatie en disruptieve innovatie.

Elk type of niveau van innovatie heeft aparte kenmerken die bepalen wat de innovatie zal bereiken. Ontwrichtende innovatie wordt echter vaak verkeerd geïnterpreteerd. Veel bedrijven zijn op zoek naar de volgende bedrijfsdisruptie die hun bedrijf naar het volgende niveau zal stuwen, of ze gooien met woorden als disruptie om het bedrijf in de richting van innovatie te duwen. Ontwrichtende innovatie is iets anders dan incrementele en radicale innovatie.

Incrementele innovatie vindt plaats wanneer een bestaand product geleidelijk wordt verbeterd. Het beste voorbeeld zouden de meeste smartphones zijn. De technologie blijft grotendeels dezelfde, maar elk jaar of zo, wordt er iets nieuws toegevoegd of ontwikkeld. Radicale innovatie is eerder het tegenovergestelde, waarbij de klemtoon ligt op een technologische innovatie die een industrie onmiddellijk verandert. Een voorbeeld van radicale innovatie is het gebruik van sensoren in de landbouwindustrie.

Ontwrichtende innovatie is nu waar het interessant wordt. Wanneer we het over ontwrichtende innovatie hebben, hebben we het over de innovatie van zowel technologie als bedrijfsmodellen. Een ontwrichtende innovatie begint meestal aan de onderkant van een bepaalde industrie. Het begint daar waar een gevestigde onderneming zo succesvol is geweest dat zij een deel van haar lagere klanten achter zich heeft gelaten. Of met een technologie die nieuwe klanten op die markt brengt. Een goed voorbeeld is de transistorradio.

Ondanks de lagere geluidskwaliteit werd de transistorradio zo succesvol dat hij uiteindelijk de analoge radio oversteeg. Dit gebeurde omdat de transistorradio miljoenen klanten bereikte die de traditionele analoge radio niet kon bereiken. Hij was vooral nuttig voor jongeren en tieners die overal waar ze kwamen muziek wilden meenemen. Hoewel de geluidskwaliteit in het begin slechter was, kreeg hij door zijn draagbaarheid en lage batterijverbruik een stevige voet aan de grond in de radio-industrie. Van hieruit werd hij zo ontwikkeld dat hij de verkoop van de analoge radio overtrof.

Dus, waar moeten bedrijven zich op concentreren om een ontwrichtende innovatie te maken?

Een aspect dat kenmerkend is voor ontwrichtende innovatie is het simpele feit dat zij, of zij nu aan de onderkant van de markt begint of niet, nieuwe waardeproposities voor klanten creëert. Neem de transistorradio als voorbeeld. Aan het begin van zijn levenscyclus richtte de radio zich alleen tot consumenten die onderweg naar de radio wilden luisteren, en kort daarna nam hij de analoge radio over naarmate hij zijn kerntechnologie - een betere geluidskwaliteit - verbeterde. In dit voorbeeld maakte de transistorradio de radio toegankelijk voor een nieuw publiek, en begon hij tegelijkertijd aan de onderkant van de markt. Een vraag die bedrijfsleiders zichzelf zouden moeten stellen is dus: welke sector van kopers laten we met onze bedrijfsgroei links liggen? En nog belangrijker, wat hebben zij nodig dat wij kunnen bieden? Na de initiële productlancering kunnen ze dan werken aan productverbetering.

Een ander belangrijk aspect om te overwegen is de tijd die nodig is. Met een sterk bedrijf of fondsen en ontwrichtende innovatie als nevenproject, kunnen bedrijven het zich veroorloven om de langzame reis naar boven te laten inwerken. Met andere woorden, ontwrichtende innovatie vergt de nodige voortvarendheid, en mettertijd betaalt ze zich rijkelijk terug. Maar bedrijven moeten zich hiervan bewust zijn en hun strategieën laten uitspelen tot ze hun potentieel hebben bereikt. Werken aan winstgevendheid vóór groei is de sleutel.

Kortom, het vitale element van ontwrichtende innovatie is de vervulling van onvervulde of vergeten klantenbehoeften. Beheers dat, en zie uw winsten stijgen.

Nieuwe blogposts

Read more

Een gratis subsidie scan!

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor subsidies? Laat het ons voor u uitzoeken!